Dorpskrant Herveld-Andelst is een uitgave van Stichting Dorpskrant Herveld-Andelst.
De dorpskrant wordt huis-aan-huis verspreid in Herveld en Andelst en
verschijnt 11× per jaar* omstreeks de eerste van de maand in een oplage van 2.045 exemplaren.

Informatie voor adverteerders*

Inleveren kopij en advertenties: voor de 13e

Digitale uitgaves*

Redactie

Elly Filius, eindredactie redactie@dorpskrantha.nl
Jeanet Rothoff, kopij kopij@dorpskrantha.nl
Ria Spanbroek, advertenties advertentie@dorpskrantha.nl
Paul Kogels, administratie administratie@dorpskrantha.nl
Wim Besselink, bezorging 0488-451990

Bestuur

Ries Euser, voorzitter
Marieke Verbeek, secretaris
Bart Hasselbach, penningmeester

Bankrelatie / donaties

Regiobank: NL13 RBRB 0917 6639 34

Adressen

Kopij: Bredestraat-Zuid 51, Herveld
Advertenties: Nassaupark 12, Andelst
Secretariaat: De Hul 6, Herveld

Druk en lay-out

A&K, Veldstraat 2, Andelst